Leksands Kulturhus 
LEKSAND 700 År

5 maj–29 september


Foto: Ulla Björklöf
I år är det 700 år sedan Leksand för första gången omnämns i text i ett brev från 1318, och det har vi valt som tema i årets sommarutställning. Genom kulturhistoriska återblickar söker vi förståelse för vår egen samtid. Samhället som gått från bondby via municipalsamhälle till dagens storkommun. Som upplevt expansionen under vikingatiden, kristnandet och sockenbildningen, stagnationen under medeltiden, det oroliga 1500-talet och ett mörkt och vidskepligt 1600-tal. Och vidare till 1700- och 1800-talets folkökning med växande byar, sockendräktens standardisering och dalmåleriets uppkomst.

De genuina byarna, det välbevarade kulturlandskapet och bygdens levande traditioner har skänkt Leksand dess särart som kommit att älskas av Leksandsborna och attrahera tillresta under hela 1900-talet fram till dags dato.

Välkommen hit du med!
 

Leksands_kulturhus_logo

Kyrkallén 3, Leksand
Öppet mån–fre 11–17, lör 11–14
www.leksand.se/kultur
Tel. 0247-802 45