Gagnef Artist-in-Residence-Programme (GAIR) 
Föreläsningar - Artist talks - Workshops

28 juni-18 jul

VÖ. Detaljbild ladan, GAIR, Gagnef. Foto: Sara Rossling
VN. STÉPHANIE SOLINAS, Dominique Lambert (detail), 2004-2010, exhibition Identité. Foto: © Stéphanie Solinas.
H. Tatiana Danilevskaya framför sitt verk (radio) “Voice of Divnogorie”. Foto: Marina Demchenko.

 
GAIR är en ideell kulturförening med ambition att skapa en plats i Gagnef där svenska och internationella konstnärer kan bo och arbeta under en tid. Förstudien THE HERITAGE OF OTTILIA ADELBORG – International Exchange and Artistic Research in Dalarna undersöker kollaborativa sätt att arbeta med konst i regionen. Genom inbjudna konstnärer och föreläsare möjliggörs visuella och verbala möten mellan samtidskonst och kulturarv, på olika platser runt om i Dalarna. Projektet cureras av Sara Rossling och Mattias Norström och inleds med:

29 juni kl 10.00 Konsthallen Missionen, Gagnef
Artist talks med konstnärerna Stéphanie Solinas, Marc Handelman, Tatiana Danilevskaya, Malin Petterson Öberg, Kristina Bength och Anders Bergman. På engelska!

1 juli kl 14.30 Dalarnas museum, Falun
Organizing through Art: Performativ föreläsning av konstnären Petra Bauer och historisk introduktion av Lena Nordesjö, föreståndare Ottilia Adelborg museet. Om kvinnor, konst och den socialistiska kvinnorörelsen i Sverige i början av 1900-talet. På engelska!

5 juli kl 19.00 Plats meddelas senare
Camilla Larsson, doktorand i konstvetenskap Södertörns högskola, föreläser om Ottilia Adelborg, Gagnefs Minnesstuga, konstens kraft att minnas och om historia som arbetsmaterial inom samtidskonsten. På engelska!

6 juli kl 15.00 BOMO, Borlänge
Identity and Belonging: Mahmoud Keshavarz, docent i design vid Linnéuniversitetet föreläser om nationsbyggande genom design och hantverk och processens in-/exkludering. Konstnären Lina Sofia Lundin presenterar sitt konstprojekt i Tjärna Ängar, Borlänge. På engelska!

7 juli kl 15.00 Konsthallen Missionen, Gagnef
Art and Social Commitment: Eugen Radescu, medgrundare av Bukarest Biennalen och professor vid Bukarest universitet föreläser om samhälle, samtidskonst och socialt engagemang i en postdiktatur. På engelska!

10 juli kl 19.00 GSK (Galleri Se Konst), Falun
Tatiana Danilevskaya, GAIR-inbjuden konstnär, ger föreläsningen New Radioki – Radioart in Russia. På engelska!

11-15 juli Tre publika workshops av GAIR-inbjudna konstnärer. Mer info kommer på www.gair-gagnef.org.
 

www.gair-gagnef.org