Avesta

Avesta Art/Verket

Facts and Fantasies
17 maj–13 septembe

AVESTA ART/VERKET
Kanalvägen 1, Avesta
Öppet alla dagar 10–17
(Midsommarafton stängt)
Tel 0226-64 51 62
verket.se
facebook.com/VerketAvesta