Hjortnäs

Hjortnäs Handel Galleri

Drömstoff, Ebba Matz
20 juni-30 augusti

”I utställningen utgår jag från de material, både fysiskt och idémässigt, som jag samlat på mig under årens lopp. Och som titeln avslöjar finns det tankar, som aldrig blivit förverkligade, kanske för att de inte passat in eller för att jag vid tillfället varit oförmögen. Likaså med material som av olika anledningar aldrig transformerats tidigare. Att jag inför den här utställningen tar avstamp här, beror på att jag står inför ett ateljébyte och att just gamla idéer i form av ännu ej utnyttjat material kommit i dagen.”
 
Ebba Matz är född och uppvuxen i Leksand, utbildad vid Konsthögskolan, sitter med i Konstnärsakademien och är lärare i konst på KTH:s arkitektutbildning. Hon arbetar för det mesta tredimensionellt och finns representerad med gestaltningar på många offentliga platser; senast på nya Slussen. Hon har en installation, Via Sacra, runt Kyrkudden i Leksand, där det blir visningar v 30 och v 31. Kyrkoherde em Fredrik Lautmann talar om Via Sacra i jämförelse med Himlaspelet.

Fd universitetslektor Karl-Erik Perhans berättar om Via Sacras olika stenarter ur ett geologiskt perspektiv. Ring för info och anmälan.

HJORTNÄS HANDEL GALLERI
Hjortnäs Träsgattu 8, Leksand
(vid nedfart Hjortnäs Brygga)
Vernissage 20 juni 14–16
Öppet ons–sön 12–17,
under augusti fre–sön 12–17 samt efter ö k
Tel 0733-88 48 98
hjortnashandel@gmail.com

DAT_2020 8