Borlänge

Galleri Svarta Gran

Marieta Toneva, 27 juni – 25 juli
Erika Nordqvist, 11 juli – 22 augusti

Galleri Svarta Gran visar denna sommar högkvalitativ samtidskonst i form av textila installationer, teckningar och collage. Galleriets första separatutställning visar verk av den mycket spännande konstnären Erika Nordqvist.
 
Två människor i skogen, några som läser böcker på ett bibliotek eller flera personer i ett museum -motiven i Nordqvists teckningar agerar tittskåp in i vårt kollektiva medvetande.
 
Dessa individers roll i samhället är en central del av respektive verk. Ofta är de malplacerade och tematiserar ett konceptuellt läckage på olika vis. Motiven utgör navet i hennes djupdykning i människans relationer till andra, till världen och till oss själva.
 
Sedan följer en pop up-utställning i Borlänge Modern med den banbrytande konstnären Marieta Toneva. Grunden i hennes konstnärskap är ett kontinuerligt utforskande av dogmer kring det textila hantverket i allmänhet och dess användning i synnerhet. Tonevas textila verk har en tendens att agera projektionsyta där samhällets åsidosatta socioekonomiska koder synliggörs och omförhandlas.

Galleri Svarta Gran
Falkgatan 2, Borlänge
Öppet to 17-19 och lö 14-16
 
svartagran.com
facebook.com/gallerisvartagran
instagram.com/gallerisvartagran
 
Pop up hos Borlänge Modern
Ingång från Borlänge bibliotek
Marieta Toneva
Sveagatan 5, Borlänge
Öppet mån-tors 10-19
Fre 9-18

19 19