Borlänge

Galleri Svarta Gran

Erika Nordqvist, 11 juni–22 augusti
Marieta Toneva, 27 juni–25 juli

Galleri Svarta Gran visar denna sommar högkvalitativ samtidskonst i form av textila installationer, teckningar och collage. Galleriets första separatutställning visar verk av den mycket spännande konstnären Erika Nordqvist.
 
Två människor i skogen, några som läser böcker på ett bibliotek eller flera personer i ett museum – motiven i Nordqvists teckningar agerar tittskåp in i vårt kollektiva medvetande.
 
Dessa individers roll i samhället är en central del av respektive verk. Ofta är de malplacerade och tematiserar ett konceptuellt läckage på olika vis. Motiven utgör navet i hennes djupdykning i människans relationer till andra, till världen och till oss själva.
 
Sedan följer en pop up-utställning i Borlänge Modern med den banbrytande konstnären Marieta Toneva. Grunden i hennes konstnärskap är ett kontinuerligt utforskande av dogmer kring det textila hantverket i allmänhet och dess användning i synnerhet. Tonevas textila verk har en tendens att agera projektionsyta där samhällets åsidosatta socioekonomiska koder synliggörs och omförhandlas.

Galleri Svarta Gran
Falkgatan 2, Borlänge
Öppet to 17–19 och lö 14–16
svartagran.com
facebook.com/gallerisvartagran
instagram.com/gallerisvartagran
 
Pop up hos Borlänge Modern
Ingång från Borlänge bibliotek
Marieta Toneva
Sveagatan 5, Borlänge
Öppet mån–tors 10–19
Fre 9–18
Lör 11–15

19 19