Falun

Dalarnas museum

Arvid Backlund, gipsskulpturer, 13 juni–30 aug
Falugrafikerna, 13 juni–30 aug

Sommaren 2020 visar Dalarnas museum, i samarbete med Falu kommun, ett urval av Arvid Backlunds hundratals gipsskulpturer/förlagor, med tonvikt på porträtt och kyrkokonst. Arvid Backlund kan räknas in i den konstnärskrets, vilken även Falugrafikerna tillhörde, som under 1920- och 30-talen spelade en betydelsefull roll i svenskt konstliv. Arvid Backlund föddes i Svärdsjö 1895, utbildade sig i Köpenhamn och var verksam i Stockholm och Svärdsjö fram till sin död 1985.
 
Besökarna kommer dessutom att kunna följa ett ”Backlundspår” genom museet för att ta del av de konstverk som finns permanent utställda. I muséets fasta avdelning för grafik presenteras de s k Falu-grafikerna, en handfull falubördiga konstnärer som samtliga mer eller mindre ägnade sina konstnärsgärningar åt grafiken och en förnyelse av den samma; Stig Borglind, Bertil Bull Hedlund, Hans Norsbo, David Tägtström, Helge Zandén och Axel Fridell. Den sistnämnda skaparen av Sveriges kanske mest kända grafiska verk, Mr. Simmons (eller Tidningsläsaren), som här kan ses i ett flertal état.

DALARNAS MUSEUM
Stigaregatan 2–4, Falun
 
Sommaröppet på museet
13–14 juni kl 11–17
20–21 juni kl 11–17
27–28 juni kl 11–17
Öppet varje dag 1 juli– 30 augusti kl 11–17.
 
Tel 023-666 55 00
dalarnasmuseum.se
facebook.com/dalarnasmuseum/

Layout 1 13